Pomysłodawcą projektu jest mgr farm. Katarzyną Gancarz, która pełni funkcję jego koordynatora.
 
Program adresowany jest głównie do farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, ale skorzystać z niego będą mogli również farmaceuci zatrudnieni w innych miejscach związanych z ochroną zdrowia, którzy chcą rozszerzyć wiedzę uzyskaną w trakcie studiów magisterskich i uzupełnić ją o zakres ściśle związany z rolą farmaceuty szpitalnego.
 
Planowany termin rozpoczęcia stażu to maj 2017 roku, jednak Naczelna Izba Aptekarska prosi o jak najszybsze wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli organizatorom na lepszą identyfikację planów i potrzeb zawodowych farmaceutów:

Ankieta dostępna jest na stronie: www.ankietka.pl

Więcej informacji na stronie: www.nia.org.pl

Źródło: www.nia.org.pl