Jak wynika z danych IMS Health, firmy monitorującej rynek farmaceutyczny, ponaddwukrotnie wzrosła liczba recept, które są wypisywane na 100 proc. Przed wprowadzeniem ustawy refundacyjnej taki rodzaj recept stanowił ponad 3 proc. ogółu. Teraz jest to 6,6 proc. Pacjenci na leki, które nie były refundowane, wydawali ponad 30 mln zł miesięcznie, teraz muszą wysupłać z kieszeni aż 54 mln zł. – Dlatego wykupują np. część leków, czasem niepełne dawki – mówi Michał Pilkiewicz z IMS Health.

Źródło: Gazeta Prawna