Pełny raport, przygotowany w oparciu o wywiady z kadrą zarządzająca szpitali, zostanie przedstawiony w najbliższy czwartek, 15 maja 2014, podczas debaty w Polskiej Agencji Prasowej.

W 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która miała przyśpieszyć proces przekształceń, a miniony rok określano nawet jako decydujący dla wielu polskich szpitali. W 2013 roku tempo zmian w tym zakresie jednak wyhamowało i wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie ono jeszcze wolniejsze – stwierdzają autorzy raportu.

W Polsce działają 924 szpitale (wraz z należącymi do resortu spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości), spośród których procedurę komercjalizacji do końca 2013 roku przeszło 169 placówek. Jednak w minionym roku - według danych Ministerstwa Zdrowia - przekształceniu poddano jedynie 27 szpitali publicznych.

Od wejścia w życie ustawy do końca 2013 roku wykorzystano zaledwie 19 procent środków przeznaczonych na ten cel, czyli ponad 269 mln zł. W planie na 2014 rok Ministerstwo Zdrowia na pomoc w przekształceniach zarezerwowało kwotę 400 mln zł. Jednak do końca minionego roku złożono wnioski dotyczące przekształceń na sumę zaledwie 100 mln zł.
- Tempo przekształceń istotnie zatem zwolni – podkreślono w raporcie.

Autorzy raportu twierdzą, że te samorządy, które dysponują środkami na utrzymanie nawet nierentownej placówki, nierzadko wolą dotować szpital niż przeprowadzać trudny proces komercjalizacji. Z punktu widzenia samorządu komercjalizacja oznacza utratę pełnej kontroli nad placówką (nawet jeśli właścicielem nowo powstałej spółki pozostaje samorząd), przy ciągłym obowiązku świadczenia usług medycznych dla ludności.

- Szpitale, które obecnie realizują proces przekształcenia, to placówki w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponad połowa szpitali przekształconych (58 procent) nie była rentowna na poziomie operacyjnym w momencie rozpoczęcia procesu przekształcenia. Nieco ponad połowa placówek przekształconych (53 procent) przed rozpoczęciem procesu miała problem z regulowaniem zobowiązań wymagalnych – podkreślono w raporcie.

Raport zostanie opublikowany podczas debaty „Sytuacja finansowa szpitali w Polsce - potrzeba racjonalizacji całego systemu opieki medycznej”, która 15 maja 2014 o godz. 11 odbędzie w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej i będzie transmitowana online na stronie www.pap.pl.

Jest to trzeci raport firmy Magellan o sytuacji finansowej polskich szpitali. Skupia się na przekształceniach własnościowych, które są jednym z najbardziej drażliwych tematów dotyczących opieki medycznej w Polsce. Raport przygotowano w oparciu o wywiady z kadrą zarządzająca szpitali. Sto z nich przeprowadzono z przedstawicielami placówek publicznych, a 40 w szpitalach przekształconych.

Podczas czwartkowej debaty dyskusja z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczyć będzie tego, jaka może być przyszłość przekształceń własnościowych w szpitalnictwie, jak poprawić zarządzanie szpitalami i czy konieczna będzie likwidacja przynajmniej niektórych z tych placówek. (pap)