Poradnia mieści się w bloku C na parterze budynku włoszczowskiego szpitala. Prowadzi ją dr Andrzej Salata, specjalista onkologii klinicznej i radioterapii z Kliniki Radioterapii ŚCO. 

- Będą tu przyjmowani pacjenci z podejrzeniem nowotworu złośliwego znajdujący się w trakcie diagnostyki, skierowani przez miejscowych lekarzy, chorzy z rozpoczętym już leczeniem onkologicznym oraz pacjenci wymagający kontroli po zakończeniu leczenia. Na razie poradnia będzie czynna raz w tygodniu – informuje dr Salata. 

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii już teraz pęka w szwach, dlatego najlepszą formą pomocy chorym jest wyjście w teren i tworzenie filii naszego Centrum w powiatach, by maksymalnie skrócić drogę chorego do opieki onkologicznej – wyjaśnia profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Podkreśla, że lekarz onkolog działający w filii ŚCO zapewni pacjentom opiekę onkologiczną w pobliżu ich miejsca zamieszkania, a w razie potrzeby skoordynuje dalszą diagnostykę i leczenie w Centrum Onkologii w Kielcach.

 – Dzięki temu pacjent będzie miał zapewnioną kompleksowość i ciągłość opieki lekarskiej, nie zginie w systemie, bo od początku będzie prowadzony przez lekarzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - dodaje.

Czytaj: Kielce: nowa klinika w Świętokrzyskim Centrum Onkologii>>>

Profesor Góźdź liczy na dobrą współpracę z lekarzami we włoszczowskim szpitalu, wzajemną wymianę doświadczeń i konkretną pomoc, bo część zabiegów i diagnostyki będzie można wykonać na miejscu. Podkreśla, że partnerami lekarzy w walce z rakiem są również samorządy. 

- Mamy świadomość, że garstka onkologów nie wygra walki z rakiem. Chcemy współpracować z samorządami, prowadzić wspólne działania profilaktyczne. Łączy nas chory człowiek – dodał.

Uruchomienie poradni onkologicznej jest pierwszym etapem organizacji filii ŚCO we Włoszczowie. Do końca stycznia 2017 roku przewidziane jest utworzenie tutaj dziennego oddziału chemioterapii. 

- To dobra inwestycja, która  zostanie w tym powiecie i będzie służyć jego mieszkańcom – ocenia Maciej Juszczyk, dyrektor szpitala we Włoszczowie.

– To duże przedsięwzięcie, ale potrzebne. Pierwszy krok mamy już za sobą. Teraz będziemy szukać zrozumienia u wójtów, sponsorów, żeby ta inwestycja została zrealizowana – powiedział Jerzy Suliga, starosta włoszczowski. Pomoc w tworzeniu filii zadeklarował Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy. 

- Każdy spotkał się z tą chorobą. To nasza wspólna sprawa – podkreślił. Wsparcie deklarowali również obecni na otwarciu poradni onkologicznej wójtowie Secemina, Moskorzewa, Krasocina, Radkowa.

Poradnia onkologiczna we Włoszczowie jest pierwszym etapem tworzenia filii ŚCO w powiatach województwa świętokrzyskiego. W kolejnych miesiącach zostaną otwarte poradnie onkologiczne w szpitalach w Pińczowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Staszowie, Końskich. Docelowo mają tam powstać również dzienne oddziały chemioterapii, natomiast działający od 2013 roku w Starachowicach oddział chemioterapii dziennej ma zostać rozszerzony do trybu stacjonarnego. W dalszej kolejności ma zostać utworzony ośrodek radioterapii w Sandomierzu. Te zadania zostały ujęte w wojewódzkiej mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki onkologicznej. 

W Świętokrzyskim notuje się rocznie ponad 5400  nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Najwyższa zapadalność jest w powiatach: włoszczowskim, pińczowskim, ostrowieckim, koneckim, starachowickim, staszowskim. Dziennie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przyjmowanych  jest około 1400 pacjentów.