W czwartek 17 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podsumowano projekt pod nazwą „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim, skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”.

Celem projektu było stworzenie systemu usług elektronicznych w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim. Ich wdrożenie ma poprawić jakość i dostępność świadczeń medycznych.

W ramach przedsięwzięcia, placówki doposażono w sprzęt i oprogramowanie, oraz zbudowano i wdrożono między innymi innowacyjne rozwiązania w zakresie przekazywania podmiotom leczniczym danych medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego.

- Nominalną datą zakończenie projektu jest 31 grudnia 2015. Wdrożenie usług, przeszkolenie personelu, implementacja sprzętu już się zakończyło. Pierwsze trzy miesiące nowego roku dajemy sobie na weryfikację, czy wszystko działa bezbłędnie i na wprowadzanie potrzebnych danych. Cały system powinien normalnie ruszyć najdalej w kwietniu przyszłego roku – powiedział dyrektor departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Leszek Sobieski.

Do usług elektronicznych realizowanych w ramach projektu należą: wytwarzanie i udostępnianie dokumentów medycznych dla elektronicznej dokumentacji medycznej, rejestr świadczeń i zdarzeń medycznych, gospodarka lekami, monitorowanie zdarzeń systemu ratownictwa medycznego, oraz usługi uwierzytelnienia i autoryzacji oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W sierpniu 2015 wielkopolski samorząd podpisał umowę na budowę w ramach projektu kompleksowego systemu informatycznego dla 23 podmiotów leczniczych w regionie. Wartość zawartego ze spółką spółka CA Consulting kontraktu sięgała 24 mln zł.

Według przedstawicieli UMWW, informatyzacja szpitali wiąże się z korzyściami dla pacjentów i dla szpitali. Będą oni mieli lepszy dostęp do dokumentacji medycznej, zaś świadczenia będą realizowane w lepszy niż dotąd sposób. (pap)