Powodem podjęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją było zagrożenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ASF, chorobą, która przenosi się z dzików wolno żyjących na świnie utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego.

Ta zakaźna wirusowa choroba, która nie przenosi się na ludzi, została stwierdzona dotychczas na terytorium czterech państw członkowskich UE – na Litwie, Łotwie, w Estonii i Polsce. W każdym z tych państw ASF wystąpił u wolno żyjących dzików i w populacji świń utrzymywanych w gospodarstwach rolnych. Na terenach nim dotkniętych zostały wyznaczone obszary, na których wprowadzone zostały środki zwalczania tej choroby.

Czytaj: Sztab kryzysowy zajmie się ASF u świń >>>

Zgodnie z nowelizacja ustawy w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta będzie możliwa realizacja programu bioasekuracji. Głównym celem ustawy jest ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie standardy w tym zakresie, co przyczyni się do zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt, podlegających obowiązkowi zwalczania.

Zgodnie z nowelizacją Główny Lekarz Weterynarii opracuje programy bioasekuracji - mające na celu zapobieganie szerzeniu się tych chorób, biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w odniesieniu do danej choroby zakaźnej zwierząt. Realizacja programu bioasekuracji - z wyłączeniem kosztów nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej - będzie finansowana przez posiadaczy zwierząt. Minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł wprowadzić, w drodze rozporządzenia, program bioasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub jego części).