Najwięcej środków na ten cel przekazali sponsorzy: firmy zrzeszone w Norda-Biznes (Regionalna Izba Przedsiębiorców), Stowarzyszenie Onkologia dla Pomorza oraz anonimowy darczyńca, brakującą kwotę dołożył  szpital. Okładziny ścienne przekazał Stanisław Karaś.

Wyremontowane zostały dwa gabinety lekarskie, które wyposażone zostały także w nowe meble, nowe krzesła dla pacjentów pojawiły się w poczekalni. Wyremontowano również korytarz. Wymalowano ściany, położono nową wykładzinę, wymieniono sufit. Zbudowano także ścianę oddzielającą poradnię onkologiczną od głównego korytarza oraz zamontowano nowe oświetlenie i drzwi.

– Dzięki przeprowadzonej modernizacji, poprawiły się warunki, w jakich pacjenci onkologiczni oczekują na wizytę – powiedział dr Krzysztof Adamowicz, kierownik poradni onkologicznej. – Lepszy jest też komfort pracy personelu – dodał.

– Pacjenci onkologiczni to jedna z największych na Pomorzu i w całej Polsce grupa chorych – powiedział Paweł Orłowski, członek zarządu województwa pomorskiego. – Musimy pamiętać, że osoby zagrożone nowotworem lub w trakcie terapii, które przychodzą do lekarza, są zaniepokojone, zdenerwowane i potrzebują szczególnego wsparcia. Chcemy, aby stopniowa, konsekwentna poprawa komfortu pobytu w szpitalu – mając także na względzie liczbę pacjentów – pozwoliła im przechodzić kolejne cykle terapii w godnych warunkach – dodał.

Poradnia onkologiczna w wejherowskim szpitalu powstała w 2007 roku. Przekształciła się z poradni profilaktyki chorób piersi. Na początku działalności miała dwa pomieszczenia, a chorymi zajmował się jeden lekarz. W 2007 roku w poradni przyjmowano średnio 154 osoby miesięcznie, w 2016 roku liczba ta wzrosła do 1225 miesięcznie.

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-DOKUMENT_HTML-]