Budynek powstał jeszcze w latach 20-tych ubiegłego wieku. W jego skład wchodzą obecnie cztery oddziały –  intensywnej terapii, VII, X i XI pediatryczny zakaźny. W 2010 roku jako pierwszy zmodernizowano oddział intensywnej terapii oraz wybudowano budynek z wejściem głównym do szpitala.

Następnie prowadzono prace w oddziałach VII i X, wyremontowano również powierzchnie pomocnicze zlokalizowane w piwnicy szpitala. Dobudowano szyb dźwigu osobowego z nowoczesną windą dla pacjentów.

W roku 2014 wyremontowano oddział XI – pediatryczny i klatkę schodową, zachowując jednak przy tym jej dawny XX-wieczny wygląd. W ramach prowadzonych prac wydzielono korytarze dla odwiedzających, oddzielone od sal chorych.

W roku 2015 nastąpi ostatni etap prac, będą one prowadzone w pomieszczeniach gospodarczo-technicznych, z których bezpośrednio nie korzystają hospitalizowani i personel medyczny. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia przekroczyła 18 mln zł.