Szpital działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety przy ulicy Goszczyńskiego w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienna oraz urologii.
Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, działa tu 14 poradni, oraz rehabilitację.

Placówka posiada także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Dysponuje stosowanym w leczeniu onkologicznym urządzeniem NanoKnife. Usługi placówki są komercyjne.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W wyniku inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany. 

biekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A., której głównym udziałowcem jest Marek Stefański.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Paweł Obermeyer, a członkiem zarządu – Iwona Rudnikowska. Radę nadzorczą tworzą: Marek Stefański, Tadeusz Sawic oraz Sebastian Rudnikowski. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w czerwcu 2012 roku.