Całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu 2017 wyniosła 3 022 mln zł i była większa o 17,76 procenta od sprzedaży w tym samym miesiącu w roku 2016. Natomiast w porównaniu do grudnia 2016 roku sprzedaż zwiększyła się o 84 mln zł (o 2,9 procenta).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła aż o 299 mln zł (o 27,5 procenta). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 83,6 mln zł (o 9,3 procenta), a sprzedaż segmentu leków pełnopłatnych była wyższa o 76,3 mln zł (o 13,8 procenta).

W porównaniu do grudnia 2016 wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 90,6 mln zł (o 7 procent). Leki na receptę pełnopłatną zwiększyły wartość sprzedaży o 14,6 mln zł (o 2,4 procenta), natomiast sprzedaż leków refundowanych była niższa o 30 mln zł (o 3 procent).

Średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w styczniu 2017 roku w aptece to 17,22 zł (wzrost o 1,2 procenta w porównaniu do stycznia 2016), a średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 28,81 zł (wzrost o mniej niż  0,1 procenta). Natomiast średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne wyniosła 23,21 zł (wzrost o 3 procent), a średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,61 zł (wzrost o 4,4 procenta).


Czytaj: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu 2017 roku wyniosła 26 procent i była wyższa o 1,6 procenta od marży w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do grudnia 2016 roku. średnia marża w aptece zwiększyła się o prawie 3 procent. 

W styczniu 2017 roku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 691 mln zł, czyli o 9,5 procenta więcej niż w analogicznym okresie 2016. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,7 procenta i był (procentowo) mniejszy o 0,1 procenta niż w analogicznym okresie 2016 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 procenta. 

Źródło: www.pharmaexpert.pl