CSIOZ udostępniło już dokumentację integracyjną, a w lipcu uruchomi środowisko integracyjne, pozwalające autorom programów do obsługi e-recepty sprawdzić ich zgodność z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1.

Do końca 2018 roku placówki medyczne muszą zgłosić gotowość do prowadzenia e-recepty. Resort zdrowia zrezygnował z zastępowania papierowych druków elektroniczną dokumentacją medyczną  od 1 stycznia 2018 roku ze względu na słabe przygotowanie placówek. Tylko 41 procent szpitali zdążyłoby przygotować się na ten termin.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]