Wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera wzięła udział w sesji „Demografia, zdrowie, gospodarka. Dlaczego starość ma przyszłość?”.

Podkreślała, że ustawa o zdrowiu publicznym jest priorytetem rządu, resortu zdrowia i wpisuje się w tematykę polityki senioralnej oraz w wyzwania na najbliższy czas. Jak powidziała, tych wyzwań jest kilka. „
- edno, krótkoterminowe, dedykowane bezpośrednio osobom starszym - tutaj chcemy mówić o kompleksowej opiece - nie tylko geriatrii, która jest ogromnie ważna, ale o zapewnieniu opieki świadczeń zdrowotnych, leczeniu w sposób kompleksowy począwszy od lekarza rodzinnego, przez pielęgniarki środowiskowe, przez szpitalnictwo, ale także rehabilitację – powiedziała w Katowicach.

- Oprócz świadczeń zdrowotnych i tej kompleksowej opieki, widzimy także konieczność działań profilaktycznych, zapobiegawczych kierowanych do osób starszych - pokazywanie im możliwości zapobiegania, unikania pewnych czynników ryzyka – wskazała Małecka-Libera.
 
 
Kolejnym elementem - jak dodała - jest „opieka długoterminowa, wsparcie socjalne, pomoc osobom, które są niesamodzielne”.
- To wszystko widzimy jako jeden pakiet. I dlatego uważam, że opieka zdrowotna i opieka społeczna absolutnie pójdą w parze – oceniła.

Wiceminister zdrowia poinformowała, że projekt ustawy o zdrowiu publicznym jest w „konsultacjach zewnętrznych”. Etap prac nad projektem oceniła jako „bardzo dobry”. Dodała, że „szczęśliwie" dobrnął on do "zewnętrznych konsultacji, co po raz pierwszy się w ogóle udało”.

- Spływają do nas uwagi, część uwag jest zasadna. Jesteśmy jeszcze w tym momencie, że będziemy mogli dokonywać zmian w tym projekcie – wskazała.

Powiedziała, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą uzgadniane stanowiska i uwzględniane niektóre uwagi.
- Potem już wprowadzamy na komitet stały, na rząd, jeżeli będzie akceptacja, to mam nadzieję i taką determinację, że pod koniec maja, na początku czerwca 2015 pojawi się w Sejmie i jest na tyle czasu, że jeszcze w tej kadencji powinniśmy ją uchwalić, a nawet uchwalimy ją – powiedziała.

Małecka-Libera dodała, że "to jest dla mnie najważniejsze wyzwanie; 2015  - ustawa o zdrowiu publicznym”.

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym trafił do konsultacji społecznych pod koniec marca 2015. W uzasadnieniu projektu napisano, że dzięki realizacji przewidzianych w nim zadań możliwa będzie "znacząca poprawa sytuacji zdrowotnej" polskiego społeczeństwa. Służyć temu ma między innymi promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, niwelowanie nierówności zdrowotnych oraz wspieranie innowacyjności i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Czytaj: Projekt ustawy o zdrowiu publicznym przekazany do konsultacji >>>

Projekt zakłada utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego. Ma on być w randze wiceministra zdrowia, powoływać i odwoływać go będzie premier. Do zadań pełnomocnika będzie należało między innymi przygotowywanie projektu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz gromadzenie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

VII Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w Katowicach od poniedziałku 20 kwietnia 2015. Co roku uczestniczy w nim kilka tysięcy osób, między innymi ministrowie i wiceministrowie rządu polskiego, przedstawiciele rządów innych krajów, szefowie koncernów globalnych i dużych firm. (pap)