Zgodnie z założeniami projektu programy profilaktyczne i kampanie edukacyjne byłyby finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz innych resortów, które mają w swoim budżecie pozycje związane ze zdrowiem publicznym, z subfunduszu profilaktycznego utworzonego w NFZ (z 1 procenta budżetu) oraz z Funduszu Zdrowia Publicznego (finansowanego odsetkiem od wpływów z akcyzy – odpowiednio 1 procent ze środków z akcyzy na alkohol, 0,5 procent z akcyzy na tytoń i 3 procent z akcyzy od gier hazardowych).

Czytaj: Projekt ustawy o zdrowiu publicznym skierowany do uzgodnień >>>

Projekt zakłada wprowadzenie nowego produktu kontraktowego – porady profilaktycznej. Ustawa zakłada także utworzenie tworzy instytucji Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego – w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz powołanie Komitetu Sterującego Narodowego Programu Zdrowia (składającego się z przedstawicieli w randze ministra lub wiceministra z resortów objętych programem) oraz Rady do Spraw Zdrowia Publicznego (mającej charakter opiniodawczo-doradczy). 

Główne założenia Narodowego Programu Zdrowia, który dołączony jest do ustawy,  to zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 roku., zmniejszenie odsetka palących o 2 procent w ciągu 5 lat,  zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10 procent do 2025 roku oraz  zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10 procent do 2025 roku.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 27 kwietnia 2015 roku.