Urząd przypomina, że pomimo, iż leki dopuszczone do obrotu są bezpieczne i skuteczne, po ich podaniu mogą wystąpić objawy niepożądane, nawet w przypadku leków dostępnych bez recepty. Ważne jest, aby ryzyko związane ze stosowaniem leków było zrozumiałe i przekazywane zarówno pracownikom służby zdrowia jak i pacjentom.

Potencjalne skutki uboczne mogą obejmować ból głowy lub ból żołądka, mogą to być objawy podobne do objawów grypopodobnych. Zgłaszanie objawów niepożądanych pomaga organom regulacyjnym monitorować leki dostępne na rynku i podejmować odpowiednie działania. Ważne jest również zgłaszanie działań niepożądanych, które występują podczas przyjmowania więcej niż jednego leku, po długim okresie stosowania lub w wyniku interakcji z żywnością lub innymi produktami.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w oparciu o otrzymywane zgłoszenia działań niepożądanych, stale monitoruje leki dostępne na rynku pod względem ich bezpieczeństwa.

Tydzień świadomości powstał w ramach projektu "Wzmocnienie współpracy w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Europie" (SCOPE). Jednym z jego głównych celów jest podnoszenie świadomości na temat krajowych systemów zgłaszania objawów niepożądanych leków. W tym roku jest wspierany przez Centrum Monitorowania w Uppsali Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Źródło: www.urpl.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]