28 marca 2017 roku sejmik województwa opolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Także senat uczelni wcześniej, również jednogłośnie, podjął uchwałę o przejęciu WCM i przekształceniu go w kliniczne centrum medyczne Uniwersytetu Opolskiego.

- To kolejny krok na drodze do powołania kierunku lekarskiego. To właśnie tu, w samorządzie województwa, zapadały pierwsze decyzje, to samorząd województwa dał pierwszy milion na rozwój kierunku. Nasz majątek, dzięki przekazaniu WCM, wzbogacił się o 180 mln złotych, ale wartością intelektualną jest także kadra medyczna i pielęgniarska, którą przejmujemy. Chcielibyśmy rozwijać najpierw kierunek lekarski, potem poszerzyć go o wydział nauk o zdrowiu, powołać też farmację – mówił profesor Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Dariusz Madera, dyrektor WCM, zwracał uwagę, że awans do rangi szpitali klinicznych pozwoli na prowadzenie badań naukowych i uzyskiwanie stopni naukowych, a także poszerzanie kontaktów pomiędzy placówkami krajowymi i zagranicznymi.

– Dzisiaj przekazujemy WCM, ale i inne opolskie szpitale deklarują współpracę i chęć służenia celom dydaktycznym – mówił wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek. Natomiast przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy dodawał, że nyska młodzież chce studiować medycynę w Opolu. – Kiedyś powoływaliśmy wydział prawa, teraz medyczny. Bez tych dwóch wydziałów każdy uniwersytet jest kulawy – stwierdzał.

Profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak nie kryła obaw związanych z nowo powołanym kierunkiem.
 – Potrzeba pieniędzy, by powstały mury i one się tworzą, ale teraz musimy je wyposażyć w siłę intelektu. Odbyliśmy już spotkania ze wszystkimi 16 ordynatorami WCM. Oczekiwania są ogromne i postaramy się im sprostać – zadeklarowała.


Źródło: www.opolskie.pl