Zapowiedziana przez KE strategia leczenia COVID-19 ma na celu przyspieszenie badań naukowych, a także produkcji, aby zapewnić szybki dostęp do terapii. - Aby umożliwić szybkie dostawy na dużą skalę w czasie pandemii, wprowadzone zostaną bardziej elastyczne środki regulacyjne dotyczące leków, takie jak ułatwienia w zakresie etykietowania.  - Znosząc ograniczenia należy mieć na uwadze rok 2020 i umieć wyciągnąć wnioski z podjętych wtedy działań. Unikać szkodliwych i kosztownych cykli otwierania i zamykania - zaznacza Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Wprowadzenie monitoringu ścieków

Komisja zaleciła ponadto wprowadzenie przez państwa członkowskie monitoringu ścieków w celu wykrywania i badania poziomów wirusa wywołującego COVID-19 oraz jego wariantów, a także udostępnianie tych danych organom ds. zdrowia w celu wczesnego wykrywania obecności wirusa.

Samodzielne testy na wykrywanie koronawirusa

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) niebawem opublikuje wytyczne techniczne dotyczące testów w kierunku COVID-19 do samodzielnego wykonania, tym szczegółowe informacje na temat ich dostępności, skuteczności klinicznej w porównaniu ze wzorcowymi testami RT-PCR, ich skutków dla sprawozdawczości i nadzoru epidemiologicznego oraz warunków, w których powinny być stosowane. Komisja zaznaczyła, że testy te zaczynają wchodzić na rynek.

Pieczęć sanitarna i zaświadczenia dla osób zaszczepionych

Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego o opracowanie, we współpracy z branżą turystyczną, hotelarsko - gastronomiczną i państwami członkowskimi, dobrowolnej pieczęci sanitarnej, z której będą korzystać te placówki. Wynik tych prac będzie dostępny do lata.

KE zapowiedziała też wprowadzenie zielonych zaświadczeń cyfrowych dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu, a także tych, co COVID-19 przechorowali. Zaświadczenia ze specjalnym kodem QR byłyby bezpłatne, dostępne w wersji cyfrowej bądź papierowej.

Należy przyspieszyć programy szczepień w państwach członkowskich

Jak podkreśla KE, państwa członkowskie powinny przyspieszyć programy szczepień, zapewnić, aby tymczasowe ograniczenia były proporcjonalne i niedyskryminujące, wyznaczyć punkty kontaktowe w celu współpracy w zakresie nadzoru nad ściekami i sprawozdawczości z podejmowanych działań oraz rozpocząć techniczne wdrażanie zielonych zaświadczeń cyfrowych.