„Gazeta Wyborcza” podaje informacje na temat orzeczenia Trybunał w Strasburgu, który „po raz pierwszy stwierdził naruszenie zakazu tortur i nieludzkiego traktowania w sprawie o odmowę badań prenatalnych”.
Jak uznał Trybunał w polskiej sprawie kobiety pod pseudonimem RR, „odmawianie ciężarnej kobiecie badań, odsyłanie od lekarza do lekarza i trzymanie tygodniami w stanie niepewności narusza art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka zakazujący tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania”. Ponadto, odmowa „pacjentce wykonania badań prenatalnych, naruszono jej prawo do swobodnego kształtowania życia prywatnego – w tym przypadku do podjęcia decyzji, czy urodzić chore dziecko”.
Trybunał stwierdził też, że „ciężarna ma prawo do informacji niezależnie od tego, jaką podejmie decyzję”. Dodał, że „obowiązkiem zaś państwa jest takie zorganizowanie opieki medycznej, żeby nie łamiąc sumień lekarzy, zapewnić kobiecie wszelkie potrzebne badania i zabiegi, jak również prawo skorzystania z aborcji – jeśli prawo ją dopuszcza, a ona spełnia warunki”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Gazeta Wyborcza, 27 maja 2011 r.

Data publikacji: 30 maja 2011 r.