Program „MBA w ochronie zdrowia” został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Spośród pięciu propozycji, każdy słuchacz realizuje trzy specjalistyczne moduły. Dzięki takiemu rozwiązaniu, studenci mogą ułożyć unikalny program studiów zgodny ze swoją ścieżką rozwoju zawodowego. Oferta specjalistycznych modułów szkoleniowych porusza zagadnienia związane. mi.n. z: organizacyjno-prawnymi aspektami zarządzania w ochronie zdrowia, metodami i technikami menedżerskimi oraz zarządzaniem finansami w jednostkach ochrony zdrowia.

Podczas studiów słuchacze uczą się planowania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, biorą udział w teoretycznym planowaniu budowy szpitala oraz tworzeniu planów strategiczno - marketingowych. Program skierowany jest nie tylko do kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia, ale również do urzędników państwowych i pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej.

Gwarantem  merytorycznie wysokiej jakości programu studiów prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego są również jego partnerzy: Związek Powiatów Polskich, Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych oraz Wolters Kluwer Polska wydawca Serwisu Prawo i Zdrowie.
 

Rekrutacja na III edycję studiów trwa do 30 września 2012 r.
Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć na stronie: www.mbaochronazdrowia.pl