- Będący w przededniu wielkiej rozbudowy Wojewódzki Szpital Zespolony należy do największych placówek medycznych w Polsce posiadających prestiżowy status szpitala akredytowanego. Tegoroczny certyfikat jest pierwszym przyznanym lecznicy po połączeniu ze Szpitalem Dziecięcym, Zakaźnym, Psychiatrycznym i Pogotowiem Ratunkowym – mówił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Proces akredytacji, realizowany przez ministerialne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jest dobrowolną zewnętrzną oceną działania placówki prowadzoną w oparciu o wymogi zmieniających się standardów akredytacyjnych. Poddające się ocenie jednostki kontrolowane są na takich poziomach jak zarządzanie, zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, praca laboratorium oraz ciągłość opieki nad pacjentem. 

Czytaj: CMJ szuka wizytatorów akredytacyjnych>>>

Akredytacja daje możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji zagrożeń, a szpitale, które przeszły pozytywnie ten proces, są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi oraz efektywniej zarządzane. Certyfikat akredytacyjny posiadają w Polsce 234 szpitale.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu po raz pierwszy otrzymał certyfikat akredytacyjny w 2004 roku. Od tego czasu jest on systematycznie odnawiany co 3 lata.