Kołobrzeg przegrał w czwartek w Trybunale Konstytucyjnym spór o te oplaty. Głównie z powodu wadliwego wniosku. - Gdyby Rada Kołobrzegu kwestionowała naruszenie zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej i ewentualną nierówność w tym zakresie, czy naruszenie zasady sprawiedliwości podatkowej, albo wskazała na mankamenty procesu legislacyjnego, to nie jest wykluczone, że myślenie Trybunału i sentencja wyroku mogłyby być inne - powiedział sędzia Mirosław Granat. Więcej>>>