Badanie, kierowane przez psychiatrę dr. hab. Marka Krzystanka z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, objęło 248 chorych z całego kraju.

Pacjenci odbywali raz w miesiącu wideokonsultacje z lekarzem, za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie potwierdzali przyjmowanie leków, wykonywali też treningi mające poprawić ich umiejętności poznawcze oraz mieli dostęp do 50 filmów edukacyjnych z odpowiedziami na najczęściej zadawane w gabinecie lekarskim pytania. Co 3 miesiące spotykali się z lekarzem w realnym świecie.

- Telemedycyna okazała się skuteczniejsza od klasycznej metody leczenia. Nasza platforma zakłada trochę więcej oddziaływań, bo oprócz kontaktu z lekarzem oferuje filmy wideo, intensywną edukację, trenowanie funkcji poznawczych, przypominanie o braniu leków. Wszyscy pacjenci leczeni tym wyrobem medycznym uzyskali lepsze efekty niż leczeni tylko metodą tradycyjną, którzy widzą lekarza raz na trzy miesiące – powiedział podczas konferencji prasowej doc. Krzystanek.

Czytaj: Lux Med rozwija telemedycynę>>>

- Jeśli bazą jest punkt zero, to poprawa objawów klinicznych była rzędu 10 procent po roku. Trzeba pamiętać, że my do badania klinicznego z powodów etycznych wzięliśmy tylko pacjentów, którzy byli stabilni klinicznie, leczonych ambulatoryjnie. Jak na łagodne objawy, to poprawa jest duża i znamienna, u pacjentów z bardziej nasilonymi objawami byłaby zapewne rzędu procent 60-80 procent – dodał.

Udział w projekcie wzięło 300 osób, ukończyło go 248. Dwie trzecie aktywnie uczestniczyło w projekcie, korzystając z jego wszystkich narzędzi, jedna trzecia stanowiła grupę odniesienia.

- Takich dużych badań na tak dużej populacji nie przeprowadzono dotychczas na świecie. Znacząca poprawa kliniczna wszystkich funkcji poznawczych w porównaniu z grupą odniesienia to jest coś, co daje nam jako lekarzom dowód na to, że telemedycyna może być skuteczna w schizofrenii paranoidalnej, w psychiatrii, że ta platforma, ten wyrób medyczny jest skuteczny. Wykazaliśmy też, że jest bezpieczny i poprawia współpracę pacjentów jeśli chodzi o branie leków – podkreślił doc. Krzystanek.

Regularne przyjmowanie leków to jedna z kluczowych kwestii w leczeniu schizofrenii – nawet niewielkie zaniechania w tej kwestii zwiększają znacząco groźbę nawrotu choroby, a każdym kolejnym nawrotem leczenie jest trudniejsze ze względu na zmiany już spowodowane przez chorobę. W Polsce na schizofrenię choruje około 200 tysięcy osób.

Projekt sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kwotą 8 mln zł. (pap)