Szumy uszne to różnego rodzaju dźwięki słyszalne wyłącznie przez osobę dotkniętą tą dolegliwością. Mogą występować stale lub sporadycznie. Przyczyną ich powstawania mogą być przebyte infekcje, stres, nadmierny hałas czy uraz mechaniczny głowy. Szumy uszne nie są chorobą i nie prowadzą do upośledzenia narządu słuchu, znacznie pogarszają jednak jakość życia osoby, która na nie cierpi.

– Stały szum uszny oznacza, że ktoś permanentnie jest bombardowany dźwiękiem, którego nie ma w otoczeniu. Ta osoba jest przez to rozdrażniona, nie może się skupić, staje się niezwykle uciążliwa dla siebie i otoczenia – mówi agencji informacyjnej Newseria profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu.

Szumy mogą się pojawić nawet u dzieci w wieku szkolnym. Zazwyczaj mają one charakter krótkotrwały i przemijający, mogą jednak sprawiać, że dziecko będzie miało problemy z przyswajaniem wiedzy i nie będzie się rozwijało adekwatnie do swego wieku.

Podstawą leczenia tej dolegliwości jest obecnie farmakoterapia – jest to metoda skuteczna, lecz droga. W niektórych przypadkach stosuje się również terapie wykorzystujące generatory szumu, a nawet psychoterapię.

– Poszukiwanie innych, bardziej efektywnych rozwiązań to wyzwanie naszych czasów. Oznaczają one możliwość obniżenia kosztów, zapobiegania izolacji i wyłączania się wielu osób, które z powodu szumów usznych dzisiaj nie są aktywne w społeczeństwie – mówi profesor Henryk Skarżyński.

Wraz ze starzeniem się polskiego społeczeństwa problem szumów usznych będzie narastał. Do 2050 roku blisko jedną trzecią populacji mają stanowić osoby po 65 roku życia, co oznacza, że szumy uszne mogą się stać istotnym problemem społecznym.

Kwestii skutecznego leczenia tej dolegliwości poświęcony jest obywający się w Warszawie I World Tinnitus Congress pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas kongresu są prezentowane najnowsze metody terapeutyczne, wyniki badań, a także farmakologiczne sposoby leczenia szumów usznych.

– Pierwszy Światowy Kongres Szumów Usznych to możliwość nowego otwarcia, zgromadzenia specjalistów z wielu dziedzin i specjalności medycznych, ze środowisk pozamedycznych, z inżynieryjnych, pedagogicznych, psychologicznych, osób zajmujących się rehabilitacją głosu i mowy – mówi profesor Henryk Skarżyński.

Odbywający się w dniach 22–25 maja 2017 roku I World Tinnitus Congress to pierwsze tego typu spotkanie wybitnych specjalistów z całego świata, zajmujących się diagnostyką i leczeniem szumów usznych, którego organizacja została powierzona zespołowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Kongres kontynuuje tradycję Międzynarodowego Seminarium Szumów Usznych odbywającego się od 1979 roku.

 

Newseria