W czwartek Rada Dialogu Społecznego rozmawiała o systemie ochrony zdrowia w Polsce. Podczas posiedzenia minister zdrowia poinformował, że planowane jest wydzielenie świadczenia, jakim będą medyczne transporty międzyszpitalne. Zwracał uwagę, że obecnie zdarza się, iż szpitale nie mogą dojść do porozumienia, który powinien ponieść koszty przewiezienia pacjenta z jednej placówki do drugiej.

- Wydzielenie tej usługi (...) z jednej strony unormuje sytuację w transporcie pacjenta, żeby był on komfortowo i szybko transportowany - bo często te dyskusje (między szpitalami) trwały godzinami i pacjent nie mógł być przewieziony na konsultację, a po drugie - otwiera pewien rynek dla firm, które świadczyły usługi w zakresie ratownictwa, do tego, żeby tutaj startowały w konkursach na odrębne świadczenie - powiedział.

 

Jest rozporządzenie koszykowe

Do konsultacji publicznych zostało przekazane rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. W projekcie rozporządzenia dookreślono warunki realizacji świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego. Do tej pory szczegółowe warunki realizacji transportu dedykowanego pacjentom w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie były określone. 

- Określenie standardu wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego w rozporządzeiu koszykowym to pierwszy krok do tego, by wyodrębnić takie świadczenie, za które będziemy musieli odrębnie płacić - mówi dyrektor jednego z wojewódzkich oddziałów NFZ. - Dobrze, że podano takie wymogi, bo dzięki temu zostaną one ujednolicone i pacjent będzie bezpieczniejszy. Jednak, żebyśmy osobno kontratowali takie nowe świadczenie jak transport międzyszpitalny, musi się jeszcze ukazać rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kryteriów wycen ofert w postępowaniu szpitalnym dotyczące transportu. Gdy to się pojawi, wtedy będziemy musieli dodatkowo płacić za transport. Mam nadzieję, że będą na to przewidziane dodatkowe pieniądze.

 

86 mln zł - szacowany koszt nowego świadczenia

W projekcie założono, że 10 proc. wyjazdów „zwykłego” transportu sanitarnego (karetek ratunkowych )mogłoby zostać udzielonych z wykorzystaniem zespołu transportu medycznego, czyli karetek szpitalnych. 

Kwota szacowanego wpływu na plan finansowy Funduszu wyodrębnionego świadczenia realizowanego przez zespół transportu medycznego została obliczona mając na uwadze liczbę świadczeń udzielonych przez Zespół sanitarny typu „N” oraz ich wartość proporcjonalnie do szacowanej rocznej liczby świadczeń udzielonych z wykorzystaniem zspołu transportu medycznego i wyniosła 86 mln zł.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.