Według najnowszych informacji, przekazanych dziś (6 sierpnia 2014) o godzinie 13.00 przez zastępcę dyrektora szpitala, pacjenci przebywający w placówce mają zapewnioną właściwą opiekę medyczną. 3 pacjentów przewieziono do Szpitala Powiatowego w Limanowej, a 10 wypisano do dalszej diagnostyki w trybie ambulatoryjnym. 20 pacjentów prawdopodobnie zostanie w szpitalu.

W placówce uruchomiono energię elektryczną, gaz i wodę do celów sanitarnych. Trwają prace nad zabezpieczeniem mediów łącznie z ich uruchomieniem i przywróceniem działania oczyszczalni ścieków. Ochotnicza Straż Pożarna zaopatrzyła szpital w wodę.
Minister zdrowia zlecił również stałe monitorowanie sytuacji w szpitalu w Szczyrzycu głównemu inspektorowi sanitarnemu.