4 grudnia 2015 roku do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten powstał w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ (LORO). To trzecia szpitalna spółka samorządu województwa.

- Nasze doświadczenie pokazuje, że forma spółki jest gwarancją rozwoju. Tak było w przypadku szpitali w Torzymiu i w Gorzowie - mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Sejmik województwa lubuskiego 7 września 2015 podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dra Lecha Wierusza w Świebodzinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec listopada 2015 roku zarząd województwa przyjął treść aktu przekształcenia. Odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego trafił kilka dni później. 4 grudnia 2015 sąd zarejestrował nowy szpital - Lubuskie Centrum Ortopedii sp. z o.o.

Po dokonaniu zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiot leczniczy w formie spółki prawa handlowego stanowi odrębny podmiot prawa, którego funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Spowoduje to efektywniejsze wykorzystanie potencjału placówki. Wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów zarówno ubezpieczonych, jak też komercyjnych, a także da możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwe będzie wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych, w tym również komercyjnych, w celu dostosowania oferty do potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego i województw ościennych. Przekształcenie jednostki pozwoli także na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł przychodów, na przykład ze świadczeń komercyjnych. Spółka będzie mogła także pozyskiwać inwestorów, którzy dokapitalizują ją w postaci sprzętu lub w formie pieniężnej, co umożliwi w dłuższej perspektywie realizację wysokospecjalistycznych procedur.

Przekształcenie LORO w spółkę oznacza także wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci zamku przylegającego bezpośrednio do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii dyrekcji ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20 procent przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LCO stanie się w pełni nowoczesnym ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu.

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie to jeden z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Obejmuje opieką zarówno dzieci jak dorosłych, wykonując rocznie blisko 2000 skomplikowanych operacji, rekonstrukcji ortopedycznych narządu ruchu w tym skrzywień kręgosłupa, endoprotezoplastyki stawów, chirurgii kolana oraz ręki. LCO posiada II stopień referencji dzięki wysokiej jakości wykonywanych usług i doświadczonej kadrze medycznej. Współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy oraz wieloma innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 7 grudnia 2015 r.