Obchodzony każdego roku Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego będzie świętem dla wszystkich ludzi na świecie u których zdiagnozowano MPD jak i około 350 milionów związanych z tą chorobą poprzez swoich bliskich lub swoją działalność. Ta ogólnoświatowa inicjatywa została podjęta by zwrócić uwagę na rzeczywistość osób zmagających się z porażeniem mózgowym, zmienić istniejące stereotypy dotyczące tej choroby i ułatwić codzienne funkcjonowanie.

17 milionów dzieci na świecie, w Polsce trójka na tysiąc zmaga się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Choroba ta występuje dwa razy częściej niż stwardnienie rozsiane i jest główną przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Mimo, że nie jest wyleczalna poprzez właściwą interdyscyplinarną rehabilitację możliwe jest osiągnięcie sprawności pozwalającej na funkcjonowanie w społeczeństwie, kształcenie, pracę czy założenie rodziny.

Źródło:www.niepelnosprawni.gov.pl