Wynika to z zachodzących zmian demograficznych i cywilizacyjnych. Z wentylacji mechanicznej korzystają osoby po wypadkach komunikacyjnych, z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, POChP, deformacjami klatki piersiowej czy ciężkimi wadami genetycznymi. 

Świadczenie to polega na umożliwieniu pacjentom z niewydolnością oddechową swobodnego oddychania, dzięki odpowiedniej aparaturze medycznej. 

-  Zgodnie z art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Urzędnicy Narodowego Funduszu Zdrowia dobrze wiedzą, że żaden świadczeniodawca nie odłączy „ponadlimitowego” pacjenta od respiratora, bo skazałby go na śmierć, a w najlepszym razie na leczenie na oddziale intensywnej terapii. Związek wielokrotnie zwracał się do władz resortu zdrowia i NFZ z apelem zakwalifikowania tego świadczenia jako ratującego życie i zwiększenie kontraktów. Nasze pisma i apele nie przyniosły jak dotąd rezultatów. – mówi Katarzyna Baj, dyrektor biura zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

Związek podkreśla, że regułą stało się przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych na nowy rok przez NFZ, w których nie zabezpieczone są środki ten cel. Tak jest i z planami na rok 2017.

– W przypadku, gdy zostanie ograniczony dostęp do ciągłej wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych, pacjenci będą wymagać hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, gdzie koszt pobytu jest nawet dziesięciokrotnie wyższy od finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych, realizowanych w ramach opieki długoterminowej w warunkach pozaszpitalnych. Należy zaznaczyć, iż wolnych miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) brakuje w całej Polsce od wielu lat, co niesie za sobą ogromne ryzyko w momencie większej katastrofy, w wyniku której duża grupa osób potrzebowałaby natychmiastowej pomocy. – podkreśla Katarzyna Baj.

Źródło: Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej