Resort podał tę informację w odpowiedzi na pytanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która w swoim wystąpieniu do ministra wskazywała, że dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Niezagwarantowanie efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczne z niewywiązaniem się przez państwo z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawa do ochrony zdrowia, gwarantowanego na podstawie art. 68 ust. 1 Konstytucji RP.  

Surowiec będzie dostępny w aptekach 

Fundacja otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, z której wynika, że surowiec farmaceutyczny niezbędny do sporządzenia leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, czyli te niezbędne do przygotowania tzw. medycznej marihuany, będzie dostępny w aptekach. 

Czytaj: Liść marihuany nie może być w UE znakiem towarowym>>
 

Niedobory trudne do przewidzenia

Ministerstwo w swoim piśmie wskazało także, że: „powstawanie niedoborów rynkowych surowców farmaceutycznych, w tym ziela konopi innych niż włókniste nie zawsze jest możliwe do przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych.”. W odpowiedzi przekazano także, że Minister Zdrowia nie jest organem, który dokonuje zakupu leków i surowców farmaceutycznych, a ich zakup odbywa się w przeważającej części na zasadach gospodarki wolnorynkowej. 

Z pisma Ministerstwa Zdrowia wynika także, że złożonych zostało kolejnych 8 wniosków (obecnie dopuszczonych zostało 6) o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego niezbędnego do sporządzenia tzw. medycznej marihuany. 

Odnosząc się do pytania HFPC w zakresie zmian legislacyjnych umożliwiających hodowanie suszu konopnego mającego na celu wytworzenie medycznej marihuany na terenie Polski Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że nie są planowane w tym zakresie żadne prace legislacyjne.