Suplementy diety nie leczą, ani nie zapobiegają chorobom. Są środkami spożywczymi. Mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie, ale też negatywnie wpływać na organizm, dlatego nie należy ich stosować pochopnie. Po raz pierwszy 12 instytucji we wspólnej akcji przypomina o właściwościach suplementów diety.

W akcji informacyjnej w ramach sieci na rzecz ochrony konsumentów biorą udział: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Żywności i Żywienia, Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Rada Reklamy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Jest to kontynuacja działań podjętych w październiku 2015 roku przez UOKiK oraz GIS, w ramach których wysłano listy do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety. Celem jest zwrócenie uwagi na reklamy, które nie zawsze rzetelnie i wyczerpująco informują o właściwościach tych produktów.

UOKiK radzi konsumentom, aby sprawdzali, czy dany produkt znajduje się w wykazie zgłoszonych suplementów diety i jaki jest jego status. Można to zrobić na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zaleca też, aby przyjmowanie suplementów było skonsultowane z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem oraz poprzedzone właściwymi badaniami i odradza diagnozowanie stanu zdrowia na podstawie reklam.

„Suplementami diety nie zastąpisz posiłku czy właściwego, zrównoważonego sposobu odżywiania. Nie zastąpisz nimi również aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Nie „wyleczysz się” suplementami diety. Suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Niektóre składniki znajdujące się w lekach występują także w suplementach diety. W tym przypadku ich zawartość jest jednak niższa przez co nie wykazują działania leczniczego. Przykładowo witamina D może występować w suplemencie diety lub leku, lecz tylko w tym drugim przypadku, przy odpowiedniej dawce, wykazuje właściwości lecznicze” - wyjaśnia UOKiK.

Urząd przestrzega także, że suplementy diety mogą negatywnie oddziaływać na organizm, także te pochodzenia naturalnego i niekorzystnie wpływać na efekty stosowanych leków lub innych suplementów. Przekraczanie dziennych porcji oraz stosowanie zbyt wielu suplementów diety jednocześnie zwiększa ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Przypomina także, że w obrocie mogą znajdywać się również sfałszowane suplementy diety (ich rzeczywisty skład różni się od deklaracji producenta). Dotyczy to w głównej mierze produktów sprzedawanych za pośrednictwem internetu lub z niewiadomego źródła. Część suplementów diety jest sprzedawana w aptekach. Nie zmienia to faktu, że pozostają środkami spożywczymi.

Informacje o podejrzeniu, że suplement diety może być niebezpieczny, w tym sfałszowany czy nielegalny, należy zgłosić do wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej lub powiatowych bądź Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

W związku z akcją został przygotowany także specjalny poradnik na temat suplementów diety, który można pobrać ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2015 r.