Kwota dofinansowania dla SUM wynosi 416 000 euro, w tym 40 000 euro dla Strony Trzeciej. Dofinansowanie wynosi 100 procent. Projekt jest pierwszym realizowanym w województwie śląskim w obszarze tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. W całym kraju na 83 złożone w tym obszarze wnioski, dofinansowanie otrzymało jedynie 13 projektów.  W województwie śląskim zwyciężyło ogólnie 9 projektów (z różnych obszarów tematycznych).

Czytaj: Horyzont 2020: 500 mln euro dla sektora ochrony zdrowia >>>

Wniosek aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu Horyzont 2020 i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu po stronie SUM jest profesor. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. W projekcie weźmie udział SPSK nr 7 SUM GCM im. L. Gieca jako Strona Trzecia, w której realizowane będą działania z udziałem pacjentów. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka w system elektroanatomiczny NOGA pozwalający na bezpośrednią implantację komórek progenitorowych do mięśnia sercowego. 

Projekt Science dotyczy terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory serca i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca. W związku z tym, że zastosowanie autologicznych komórek pacjentów z niewydolnością serca wiąże się z ich dysfunkcją i słabszymi właściwościami angiogennymi, w projekcie planowane jest opracowanie  wspólnie z Europejska Agencją Leków (European Medicines Agency) protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej zdrowych dawców, które są lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii regeneracyjnej.

Celem projektu będzie również przeprowadzenie badania I fazy u pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością serca i - w oparciu o wyniki badania - aplikacja o uznanie tego produktu komórkowego za produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP).

W skład Konsorcjum wchodzi 9 partnerów Region Hovedstaden – Koordynator, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Medizinische Universitaet Wien, Univerzitetni Klinicni Center Ljubljana, Terumu BCT Europe N.V., Universitair Medisch Centrum Utrecht, William Cook Europe  ApS, Cardiologicum Hamburg oraz Kobenhavns Universitet.