Lekarz, który prowadził przychodnię stomatologiczną w Inowrocławiu i posiadał umowy z kujawsko-pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentów. Wykazywał on świadczenia stomatologiczne niewykonane w ramach finasowania przez NFZ, po czym wykazywał tych pacjentów w raportach statystycznych stanowiących dokumenty rozliczeniowe. Następnie drogą elektroniczną przesłał on te dokumenty do NFZ. W ten sposób podejrzany uzyskiwał nienależną refundację za leczenie.

Od stycznia 2006 roku do końca 2014 roku lekarz doprowadził kujawsko-pomorski oddział NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 712 tysięcy 525 złotych.

Prokurator zarzucił Krzysztofowi B. popełnienie 7109 czynów wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 271 par. 3 kodeksu karnego i z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Majątek sprawcy został zabezpieczony

Krzysztof B. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował nieizolacyjnie środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu.

Z uwagi na wysokość szkody zastosowano również zabezpieczenie majątkowe w łącznej kwocie 340 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się ruchomości w postaci pojazdów i sprzętu elektronicznego, a także pieniądze w kwocie 140 tysięcy złotych oraz 4350 Euro oraz zabezpieczenie na nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, którego szacunkowa wartość wynosi 130 tysięcy złotych.

Źródło: www.pk.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]