Książka "Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi" stanowi zbiór około stu odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami dotyczącymi pracowników medycznych. Zawarte w publikacji odpowiedzi z uzasadnieniami pomogą w znalezieniu rozwiązania najbardziej nurtujących problemów.

Autorka omawia między innymi zagadnienia dotyczące czasu pracy i dyżury pracowników medycznych, wynagrodzenia, odprawy, składki ZUS, urlopy i zasady obliczania wynagrodzenia za urlop. Porusza zagadnienia wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników medycznych, a także zasady wystawiania zwolnień lekarskich i recept.


Książka dostępna jest w ramach przedsprzedaży w księgarni Profinfo>>>


Jeden z rozdziałów omawia praktyczne problemy wynikające z przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Do publikacji dodano także wykaz orzeczeń.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób wykonujących zawody medyczne - lekarzy, pielęgniarek, położnych, salowych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, techników radiologów, a także dla kierowników podmiotów leczniczych oraz prawników zajmujących się problematyką związaną z wykonywaniem zawodów medycznych. Może być również przydatna dla studentów, uczniów i wykładowców szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach medycznych.

Autor

Monika Kwiatkowska - radca prawny, mediator, arbiter sadu polubownego, specjalista z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa pracy i prawa medycznego, współautorka publikacji Meritum. Prawo farmaceutyczne (Warszawa 2016); ekspert współpracujący między innymi z Serwisem Prawo i Zdrowie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.