W środę o nowych standardach opieki okołoporodowej mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tego smaego dnia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej zostało przekazane do konsultacji publicznych. - Nowe standardy opieki okołoporodowej dotyczyć będą wyłącznie kwestii organizacji, kwestie medyczne powinni rozstrzygać specjaliści w ramach zaleceń i wytycznych – wskazał Łukasz Szumowski, szef MZ. - Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej to kodeks praw pacjentki, tak by kobieta wiedziała, co jej przysługuje, co ją czeka w trakcie porodu i później - powiedział Szumowski.

Tylko trzy kraje mają takie standardy

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że uregulowania dotyczące opieki okołoporodowej tego typu mają obecnie trzy kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, Hiszpania i Polska. - Świadczy to o tym, że obecny rząd, ministerstwo zwraca szczególną uwagę na uregulowania dotyczące samego procesu ciąży, jak również opieki okołoporodowej i po porodzie – podkreślała Szczurek-Żelazko.

Zaznaczyła, że nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej są m.in. przeznaczone dla środowiska lekarzy i położnych, "którzy zajmują się, opiekują się kobietą ciężarną i kobietą rodzącą."

Komenatarz praktyczny przybliżający zasady obowiązujących standardów opieki okołoporodowej znajdziesz tutaj>>

- W sposób jasny i konkretny są zdefiniowane zadania tychże osób: w jaki sposób ma być sprawowana opieka nad kobietą ciężarną, w jakich warunkach powinny odbywać się porody i w jaki sposób również powinna odbywać się opieka poporodowa w środowisku domowym - mówiła w środę Szczurek-Żelazko.

Standardy nie będą ograniczały się wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze fizjologicznym – standard dotyczy wszystkich ciąż i porodów. W jednym akcie prawnym znaleźć mają się m.in. przepisy dot. ciąży, łagodzenia bólu porodowego oraz zasad organizacji pracy personelu w przypadkach trudnych, takich jak poronienie czy urodzenie martwego lub ciężko chorego dziecka.

 

Ocena ryzyka depresji

Wiceminister Szczurek-Żelazko wskazała w środę, że wśród najważniejszych zmian jest m.in. likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41 tygodniu ciąży, ma to być decyzja lekarza. Zmiana dotyczy także doprecyzowania przepisów, by pacjentka wybrała swoją położną jeszcze przed porodem. Nowe przepisy zakładają m.in. jednolitą edukację przedporodową oraz przewidują ocenę ryzyka nasilania się objawów depresji. Taka ocena - według testu depresji Becka - ma być przeprowadzona trzy razy w trakcie ciąży: w 11-14 tyg., 33-37 tyg. oraz po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka.

Prawo do wizyty w szpitalu

Nowe przepisy mają dać kobiecie prawo do wcześniejszego zapoznania się z miejscem porodu. Wiceminister Szczurek-Żelazko przypomniała, że opiekę nad ciężarną może prowadzić lekarz lub położna. - Obowiązkiem tych osób jest zapoznanie się kobiety z oddziałem, gdzie może odbyć się jej poród – podkreśliła wiceminister.

Standard ma wprowadzić także nowe obowiązki dla kierownika placówki. Ten ma wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla personelu i sprawdzać ich wiedzę o standardach.

Brakuje kar w standardzie, ma reagować NFZ

Prezes Fundacji Rodzic po Ludzku, Joanna Pietrusiewicz, która brała udział w zespole tworzącym nowe standardy podkreślała, że nie ma w nich przewidzianych kar, które mogłyby być nakładane na szpital, który nie stosuje się do wytycznych ze standardu. Pietrusiewicz podkreślała, że przy obowiązujących standardach był identyczny problem: prawo było dobre, ale martwe, bo nie wszyscy się do niego stosowali.

Tutaj przeczytasz wywiad z prezes Fundacji Rodzic po Ludzku, Joanną Pietrusiewicz, o standardach opieki okołoporodowej 

Wiceminister Szczurek-Żelazko podkreśla, że NFZ, który płaci za świadczenia ma obowiązek, by sprawdzać, czy są one udzielane zgodnie z przepisami prawa. – Fundusz ma możliwość skontrolować podmiot leczniczy – mówi Szczurek-Żelazko. – Także konsultanci krajowy i wojewódzcy też mogą sprawdzić, czy świadczenia są udzielane zgodnie z prawem.

Minister Zdrowia podał, że jeśli się okaże się, w danym szpitalu pacjentka nie może skorzystać z przysługujących jej praw wynikających ze standardu może złożyć skargę do kierownika placówki lub Rzecznika Praw Pacjenta.

MZ podkreśla, projekt dot. standardów przygotował zespół powołany w MZ, w składzie którego byli lekarze, dyrektorzy podmiotów leczniczych. Minister podkreślił, że nowe rozporządzenie ma zmniejszyć ilość aktów prawnych dotyczących tej problematyki. 

Projekt rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej dostępny jest tutaj>>

Dotychczasowe standardy mają obowiązywać do końca tego roku.