W ostatnich miesiącach w placówce przeprowadzono 5 takich zabiegów. Ich wykonanie było możliwe dzięki wypożyczonemu specjalistycznemu sprzętowi do pobierania skóry. Zarząd szpitala planuje zakup tego typu urządzenia, wówczas zabieg ten znajdzie się w stałej ofercie oddziału chirurgicznego placówki.

– Najczęstszym powodem przeprowadzanych w naszej placówce przeszczepów są rany powstałe na skutek przewlekłego owrzodzenia żylnego. Tkanka skórna jest wówczas zaopatrywana w niewystarczającą ilość składników odżywczych oraz tlenu, co prowadzi do zmian troficznych skóry, a w efekcie do martwicy – tłumaczy dr Katarzyna Sikora, koordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Średzkiego. – Przy wykorzystaniu zdrowej  skóry, pobieranej najczęściej z uda pacjenta, możliwe jest wyleczenie tych trudno gojących się ran – dodaje dr Sikora.

Do czynników najczęściej prowadzących do owrzodzeń żylnych należą wiek, przebyta zakrzepica żylna, siedzący tryb życia, otyłość, stojąca lub siedząca pozycja w pracy, czy występowanie tego typu zaburzeń w rodzinie.

– Długoterminowy plan zarządu szpitala mający na celu modernizację placówki zakładał równoległe prowadzenie prac remontowych oraz doposażenie oddziałów. Remonty dobiegają końca – w sierpniu 2017 roku zostanie oddane do użytku poddasze, co zakończy przebudowę starej części szpitala. Natomiast w dalszym ciągu, po zapoznaniu się z potrzebami poszczególnych jednostek, zaopatrujemy szpital w nowoczesny sprzęt – podkreśla prezes zarządu Szpitala Średzkiego Filip Waligóra. – Obecnie jesteśmy na etapie wyboru odpowiedniego sprzętu do pobierania przeszczepów skóry – dodaje Filip Waligóra.

W ostatnim czasie do szpitala został zakupiony między innymi tomograf komputerowy, elektroencefalograf, endoskopy, kardiomonitory, czy elektrokardiograf. Z nowego sprzętu korzysta także personel oddziału ginekologiczno-położniczego, między innymi z zakupionego na początku 2017 roku stanowiska noworodkowego przeznaczonego do użytku na salach porodowych.

Szpital Średzki prowadzi siedem oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, noworodkowy, ginekologiczno-położniczy, anestezjologii i intensywnej terapii oraz ratunkowy (w sumie 136 łóżek), a także poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz Ośrodek Usprawniania Leczniczego, oferujący świadczenia w zakresie rehabilitacji.

Placówkę prowadzi Średzki Szpital sp. z o.o. , której udziałowcem jest samorząd powiatowy.

 

Źródło: www.szpitalsredzki.pl

 [-OFERTA_HTML-]