Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2b ustawy z 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635) dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia kierowanie ktrótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo do niesienia pomocy.

Czytaj: 20 maja 2014: wchodzi w życie rozporządzenie MAC w sprawie Centrów Powiadamiania Ratunkowego >>>

Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy, ze względu na stopień skomplikowania technicznego tego zagadnienia oraz fakt, iż przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym nie będzie tak powszechne jak w przypadku połączeń głosowych, nie jest zasadne rozbudowywanie systemu, aby rozszerzać tą funkcjonalność na numery 99x. 

Ponadto w projekcie dodano wyłączenie usług świadczonych w roamingu międzynarodowym spod obowiązku kierowania sms na numer 112, ponieważ nie ma jednolitych rozwiązań techniczno-organizacyjnych na poziomie międzynarodowym, które dotyczą standardów oraz procedur rozsyłania krótkich wiadomości tekstowych na numer 112 pomiędzy siecaimi operatorów komórkowych różnych krajów.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz