SLP wzywa lekarzy do udziału w akcji przeciwko ograniczaniu wydawania druków recept „różowych”
\\

Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków rozpoczyna akcję wysyłania do NFZ pism w sprawie ostatecznego rozwiązania problemu z wydawaniem druków tzw. „recept różowych”.

Z uwagi na to, iż mija już 11 miesiąc nieefektywnych działań Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept różowych, a „sprawa nie jest załatwiona zupełnie i jakoś końca załatwiania nie widać, SLP postanowiło zaproponować wszystkim, którzy widzą sens przymuszania obu w/w instytucji do przyspieszenia rozwiązania tego problemu, uczestnictwo w akcji wysyłania pism do NFZ”. Wzór dokumentu znajduje się pod adresem: www.lekarzepraktycy.pl/pliki/NFZ_roz_recepty.pdf.

Celem złożenia pisma jest sprawdzenie, czy we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ w kraju istnieje skandaliczny proceder polegający na:

- odmowie wydawania druków recept „różowych”, koniecznych do przepisywania niepodlegających refundacji substancji psychotropowych i narkotyków o kategorii dostępności „Rpw.” z grup I-N, III-N, IV-N oraz I-P i II-P lekarzom, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego;

- próbie wymuszania podpisania niekorzystnej indywidualnej umowy na wystawianie recept na leki refundowane poprzez warunkowanie wydania tych druków od jej podpisania.

Jak instruuje SLP, „odmowy wydawania tych druków recept lekarzom nie będącym lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego są niedopuszczalnym ograniczaniem prawa wykonywania zawodu lekarzom uprawnionym na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty do wystawiania recept na wszystkie leki dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pismo do Funduszu może złożyć każdy lekarz, który nie zawarł z NFZ indywidualnej umowy na wystawianie recept na leki niepodlegające refundacji we wszystkich miejscach, w których praktykuje (czyli w przynajmniej jednej formie wykonywania zawodu nie ma prawa wystawiać recept na leki podlegające refundacji). Będzie to ktoś, kto np.:

- pracuje w szpitalu i nie ma podpisanej z NFZ umowy na recepty pro auctore/pro familia;

- ma podpisaną umowę na gabinet prywatny, ale nie ma w niej pro auctore/pro familia;

- ma umowę na pro auctore/pro familia, ale nie ma na indywidualną praktykę lekarską w miejscu wezwania, jeśli taką prowadzi;

- pracuje w dwóch różnych gabinetach prywatnych, a jednego z nich nie zgłosił do NFZ, bo nie wystawia tam recept na leki refundowane;

- pracuje np. w gabinecie prywatnym i prowadzi indywidualną praktykę w miejscu wezwania – i jednego z tych miejsc nie zgłosił do NFZ i nie wystawia w nim recept na leki refundowane.

Jak podaje SLP, pismo należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim NFZ (najlepiej żeby to był OW, na terenie którego praktykuje dany lekarz).

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.lekarzepraktycy.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 12 listopada 2012 r.