Mirosław Jeleniewski był podejrzany o to, że w okresie od stycznia 2013 roku do kwietnia 2014 roku przyjmował od Pawła Szaniawskiego pieniądze (minimum 600 tys. zł). Pozostawało to w związku z korzystnymi decyzjami oddziału NFZ dotyczącymi przyznania środków z Funduszu za tzw. nadlimity dwom prywatnym placówkom z terenu województwa mazowieckiego (17 mln zł w przypadku jednej z nich) oraz z przekazywaniem informacji dotyczących planowanych postępowań pokontrolnych dotyczących prywatnych placówek.


Czytaj:
 Zarzuty dla dwóch osób w śledztwie dotyczącym mazowieckiego oddziału NFZ>>>

Prokuratura prowadziła śledztwo od listopada 2014 roku. Mirosław Jeleniewski i Paweł Szaniawski zostali zatrzymani 18 marca 2015 roku. 

Umorzenie nastąpiło „wobec niedostarczenia przez postępowanie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia”.
 
 

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome