Sejmik województwa śląskiego przyjął budżet na rok 2016. Wśród zaplanowanych wydatków znalazły się inwestycje w ochronie zdrowia. Samorząd planuje także przekształcenia publicznych placówek opieki zdrowotnej.

Wśród inwestycji w ochronę zdrowia zaplanowanych na rok 2016 można wymienić utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie, co będzie kosztowało około 2,6 mln zł, oraz rozbudowę Górnośląskiego Centrum rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Koszt tej inwestycji wyniesie około 2,9 mln zł. Na ten cel województwo zaciągnie kredyt w wysokości 1,6 mln zł.

Planowane wydatki województwa śląskiego w roku 2016 mają wynieść około 1,5 mld zł, dochody - około 1,4 mld zł. W 2016 r. największe wydatki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (około 730,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (148,2 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (127,5 mln zł) i kulturę fizyczną (79,1 mln zł).

Do zadań priorytetowych na rok 2016 zarząd województwa zaliczył modernizację Stadionu Śląskiego, rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą przy Muzeum Śląskim, termomodernizację Teatru Rozrywki, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej oraz przygotowanie się do realizacji inwestycji drogowych w ramach RPO.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.slaskie.pl, stan z dnia 28 grudnia 2015 r.