Śląskie planuje inwestycje unijne w ochronę zdrowia za ponad 434 mln zł
\\

Zarząd województwa śląskiego przyjął aktualizację drugiej wersji Mandatu Negocjacyjnego Województwa Śląskiego, zawierającego propozycje przedsięwzięć strategicznych do Kontraktu Terytorialnego. W ramach Kontraktu zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia o wartości ponad 434 mln zł.

Planowane dofinansowanie unijne wyniesie ponad 268 mln zł. Środki będą pochodziły z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego 2014-2020.

W planie przewidziano między innymi utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego, które obejmie Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych szpitali, które podlegają samorządowi województwa śląskiego.

Zaplanowano także inwestycję w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej (rozbudowa i wyposażenie oddziałów), w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej (wyposażenie bloku operacyjnego), w Szpitalu Wojewódzkim Nr 3 w Rybniku (zakup aparatury oraz przygotowanie pomieszczeń na usługi w zakresie onkologii, kardiologii i geriatrii), w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu (modernizacja i doposażenie), w Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie (rozbudowa zakładu radioterapii, utworzenie ośrodka diagnostyki, koordynacji i leczenia raka piersi), w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju (wykonanie oddziału rehabilitacji, przebudowa ZOL-u, przeniesienie oddziału pediatrii), w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej (utworzenie centrum geriatrii i rehabilitacji), w Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu (modernizacja budynku) oraz w Centrum Pulmonologii i Tarakochirurgii w Bystrej (dostosowanie oddziałów do wymogów).

Aktualizacja dokumentu jest wynikiem prac prowadzonych z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz koniecznością przekazania stanowiska samorządu w tym zakresie celem rozpoczęcia właściwego procesu negocjacji.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.slaskie.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.