Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 20 dnia następnego miesiąca.

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2023 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 626,93 zł (6 965,94 zł x 9% podstawy wymiaru składki =  626,93 zł).

Czytaj także na Prawo.pl: MZ i MF pracują nad uproszczeniem od 2024 roku podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej: cudzoziemcy-studenci, wolontariusze

Od składki za listopad 2018 r. dla cudzoziemców, którzy są studentami spoza UE oraz cudzoziemców, którzy są osobami duchownymi spoza UE albo osobami spoza UE odbywającymi staż adaptacyjny albo kurs języka polskiego albo kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim podstawa wymiaru składki wynosi 620 zł, a wysokość składki: 55,80 zł. miesięcznie.

Dla wolontariuszy od składki za styczeń 2023r. podstawa wymiaru składki wynosi 3 490,00 zł (minimalne wynagrodzenie), a wysokość składki: 314,10 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2018 r. składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest na konto ZUS, po uzyskaniu indywidualnego numeru konta.