Choroby nowotworowe stanowią drugą najważniejszą przyczynę zgonów w Polsce, podobnie jest w Siedlcach, gdzie poza tym co roku odnotowuje się coraz większą liczbę nowych zachorowań. W siedleckim szpitalu wojewódzkim liczba porad specjalistycznych udzielonych w poradni onkologicznej od 2009 roku wzrosła ponad dwukrotnie. Jednak zbyt mała liczba ośrodków onkologicznych i ich scentralizowane rozmieszczenie nie zapewniają w tym regionie równomiernego i dostępu do świadczeń. 

Brak wystarczającej opieki na Mazowszu potwierdziły również analizy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który na podstawie umowy z urzędem marszałkowskim przeprowadził kompleksową analizę epidemiologiczną, demograficzną oraz popytową. W efekcie zespół ekspertów udzielił pełnej rekomendacji dla inicjatywy utworzenia siedleckiego ośrodka onkologii. Takiego samego zdania był również konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej profesor dr hab. n. med. Andrzej Kawecki. Argumenty te zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia.

- Dla szpitala to nowy rozdział, wejście w nowe usługi, większy kontrakt, zatrudnienie nowego wyspecjalizowanego personelu. Nasz ośrodek obejmie kompleksową opieką mieszkańców Siedlec i sąsiadujących powiatów. To ważna informacja w sumie dla blisko miliona osób. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, przyjaznego pacjentom miejsca – mówi prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Marcin Kulicki. – W ciągu dwóch miesięcy chcemy ogłosić przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakładamy, że sama budowa powinna trwać około 1,5 roku – dodaje.

Koszt całej inwestycji to około 100 mln zł. Finansowanie odbędzie się dwutorowo. Budowa – czyli około 50 mln zł – finansowana będzie z emisji obligacji lub kredytu ze wsparciem województwa mazowieckiego. Koszt wyposażenia pokryty będzie ze środków ministerstwa w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz środków unijnych. Dzięki staraniom samorządu województwa budowa siedleckiego ośrodka onkologii została ujęta w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Spółka rozpoczyna działania dotyczące zgód korporacyjnych oraz prowadzi ostatnie rozmowy z instytucjami bankowymi. Równolegle przygotowuje wszelkie niezbędne do budowy dokumenty. Posiada już program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności (zawierające możliwe warianty realizacji), analizę wykonalności i finansowania projektu, dwie decyzje prezydenta Siedlec – o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej w sprawie planowanej budowy siedleckiego ośrodka onkologii oraz rekomendację zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Ośrodek onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury szpitala w Siedlcach o nowy pawilon oraz przebudowę budynków technicznych. Obiekt połączony zostanie podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala wojewódzkiego. Będzie to kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie. Znajdą się w nim między innymi stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia TK i MR oraz mammografii. Cztery z pięciu kondygnacji bezpośrednio posłużą realizacji świadczeń medycznych, na ostatnim piętrze znajdzie się maszynownia wentylacyjna. Całkowita wewnętrzna powierzchnia użytkowa ośrodka wynosić będzie 7 040 mkw.