To nie jest dobra wiadomość dla samorządów. Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) w przyszłym roku będą musiały pokryć ujemny wynik podlegających im placówek za 2012 rok. Alternatywą jest przekształcenie szpitala w spółkę lub jego likwidacja. Scenariusz, który przewiduje pokrycie bieżącej straty przez marszałka lub starostę, staje się coraz mniej realny, bo zobowiązania te przerastają możliwości finansowe wielu samorządów. Niektóre z nich nie czekają, aż przekształcenia będą obligatoryjne. Od stycznia w spółkę ze 100-proc. udziałem samorządu ma być przekształcany SPZOZ w Ciechanowie. Jego ubiegłoroczna strata wyniosła 9 mln zł.

Źródło: Gazeta Prawna