Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie jest pierwszym zaprojektowanym i wybudowanym tak nowoczesnym obiektem w kraju, dedykowanym potrzebom rozwijającego się systemu powiadamiania ratunkowego.

Obiekt powstał nie tylko w celu poprawy warunków pracy operatorów numerów alarmowych, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu związanej z planowaną do przejęcia obsługą pozostałych numerów alarmowych, tj. 997, 998, 999 oraz innych funkcjonalności, takich jak e-call.

W obiekcie znajduje się sala przygotowana na 19 stanowisk operatorskich z możliwością rozbudowy do 40 stanowisk przy wykorzystaniu sali konferencyjnej. Obiekt został dostosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie w rzeszowskim CPR  zatrudnionych jest 63 operatorów numerów alarmowych.

Nowy budynek Centrum w Rzeszowie otworzył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który w trakcie uroczystości wyróżnienia dla operatorów numeru 112 z Podkarpacia i nagrodził 12-letniego Bartka, który wezwał pogotowie do starszej kobiety, która poczuła się źle na przystanku autobusowym.

 [-OFERTA_HTML-]

W 2017 roku na numer alarmowy 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie wpłynęło ogółem około 750 tysięcy zgłoszeń z czego 70,8 procenta stanowiły zgłoszenia niezasadne (fałszywe i anulowane). Jednakże dzięki selekcji wpływających połączeń realizowanych przez operatorów numeru alarmowego, stanowiska dyspozytorskie służb są odciążone, co skutkuje skróceniem czasu oczekiwania na połączenie oraz samego dysponowania sił ratowniczych. Istotny jest również fakt, że czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia wynosi zaledwie kilka sekund (od 9 do 11). W ubiegłym roku liczba zgłoszeń przekazanych do służb ogółem wyniosła ponad 200 tysięcy.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, rozpoznają sytuację, eliminują alarmy niezasadne i złośliwe, a w uzasadnionych przypadkach przekazują inicjatywę dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań.

 [-DOKUMENT_HTML-]