Rzecznik poprosiła o informacje dotyczące przede wszystkim długości pobytu pacjentów w placówce, opisu czynu, z którym wiąże się umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym oraz wskazanie sądu powszechnego, który wydał lub utrzymał orzeczenie będące podstawą umieszczenia pacjenta w podmiocie leczniczym.

„Uzyskane informacje posłużą do analizy zagadnienia oraz dalszych działań systemowych Rzecznika. Dzięki analizie będzie można wychwycić wszystkie przypadki zbyt długiego przebywania w szpitalu i te sprawy będą przekazywane w celu dogłębnego zbadania do resortu sprawiedliwości” – informuje Rzecznik  w komunikacie.

Działania Rzecznika Praw Pacjenta związane są z niepokojącymi doniesieniami, w tym także medialnymi, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Dotyczą one zasadności długoletnich hospitalizacji pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych w ramach realizacji środka zabezpieczającego. 

W ostatnich wyrokach - dotyczących tego zagadnienia - Sąd Najwyższy wskazywał na szereg nieprawidłowości, w tym na nieadekwatność okresu trwania detencji do wagi zarzucanych czynów.

Czytaj: Katowice: proces o zadośćuczynienie za 8 lat w zakładzie psychiatrycznym>>>

Rzecznik Praw Pacjenta, mając na uwadze dobro przebywających tam osób, postanowił pilnie zainterweniować w tej sprawie bezpośrednio w placówkach psychiatrycznych.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł