Działa to podobnie jak w przypadku funkcjonalności zamieszczonej na stronie internetowej Biura - zakładka „Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się”.

Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne z kamerą oraz aplikację Migam, dzięki której zostanie wykonane połączenie. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Osoby głuche oraz głuchonieme poprzez tę formę kontaktu mają możliwość samodzielnego załatwienia spraw w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Natomiast kontakt z Biurem za pośrednictwem tłumacza online pozostaje w dalszym ciągu do dyspozycji osób zainteresowanych od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 20:00.

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca również do zapoznania się z prawami pacjenta, które zostały przetłumaczone na język migowy. Filmy z tłumaczeniem dostępne są w zakładce „Prawa pacjenta” – należy kliknąć na dane prawo, a pod tekstem pojawi się materiał z tłumaczeniem.

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]