Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że w sytuacjach, w których pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe mają utrudniony dostęp do leczenia bólu, powinni niezwłocznie o tym poinformować. Każdy, kto skontaktuje się z Biurem RPP otrzyma niezbędne informacje, jakie kroki powinien podjąć w danej sytuacji oraz jakie przysługują mu środki prawne.

Jak informuje Rzecznik, w sytuacji tego wymagającej podejmowane są czynności wyjaśniające daną kwestię. Najszybszą formą kontaktu jest telefon na numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii – 800 – 190 – 590, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–21:00.

W sytuacji, gdy otrzymane informacje co najmniej uprawdopodabniają naruszenie praw pacjenta, Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające. W zakresie leczenia bólu przedmiotem takiego postępowania może być na przykład naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej lub prawo do poszanowania intymności i godności, które obejmuje także prawo pacjenta znajdującego się w stanie terminalnym do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

Ponadto, w związku z wejściem w życie na początku 2015 roku tzw. pakietu onkologicznego, Rzecznik Praw Pacjenta zauważając problem leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej u pacjentów, w kwietniu 2015 wystąpił do Ministerstwa Zdrowia w tej kwestii. Rzecznik uważa za zasadne włączenie do pakietu onkologicznego zapisów dotyczących leczenia bólu w przebiegu choroby nowotworowej u wszystkich pacjentów.

Rzecznik wystąpił też w maju 2013 roku do Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z prośbą o informację na temat prac nad opracowaniem założeń programów i strategii leczenia bólu w Polsce. Konsultant Krajowy poinformował, że w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, która podlega jego nadzorowi, powszechnie stosuje się zalecenia i wytyczne analegezji, analgosedacji oraz sedacji właściwych dla chorych poddanych inwazyjnym terapiom ratującym życie.

Ponieważ leczenie bólu jest szerokim zagadnieniem i dotyczy również innych obszarów medycyny, między innymi ginekologii, ortopedii, opieki paliatywnej czy onkologii, anestezjolodzy opracowali na potrzeby leczenia ostrego bólu pooperacyjnego zalecenia i wytyczne. Zalecenia te przedstawiane są w formie publikacji, uzgodnionych między innymi z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz Towarzystwem Ortopedii i Traumatologii.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2015 r.