Rzecznik podkreśla w swoim wystąpieniu, że zdaniem specjalistów, skuteczną metodą zmniejszenia liczby amputacji kończyn dolnych byłaby odpowiednia profilaktyka, którą mogliby przeprowadzać lekarze rodzinni. Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przewiduje wśród świadczeń gwarantowanych świadczenia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Świadczenia te obejmują wykonanie badań biochemicznych krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz określenia współczynnika masy ciała (BMI). Kryteriami do udzielenia tych świadczeń są określone czynniki ryzyka oraz wiek pacjenta.

Czytaj: Rośnie liczba amputacji nóg w wyniku miażdżycy >>>

Rzecznik ma jednak wątpliwości, czy profilaktyka chorób układu krążenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w jej obecnym kształcie uwzględnia potrzebę wczesnego wykrywania schorzeń, które w drastycznych przypadkach mogą zagrażać pacjentowi amputacją kończyn.

„Profilaktyka ma natomiast o tyle istotne znaczenie, że schorzenia takie jak choroba obwodowego układu krążenia mogą przebiegać bezobjawowo. Liczba amputacji pozwala jednak stwierdzić, że obecnie istniejące mechanizmy są niewystarczające” – czytamy w stanowisku  RPO.

Rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, w szczególności o wskazanie działań podejmowanych w celu zredukowania liczby amputacji kończyn dolnych.