- Współpraca pomiędzy tymi oddziałami jest istotna z punku widzenia najlepszego zabezpieczenia zdrowia dzieci, natomiast likwidacja jednego z nich skutkować będzie obniżeniem jakości opieki nad najmłodszymi pacjentami – uważa Rzecznik.

Rzecznik zwrócił się do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady Społecznej Szpitala Bielańskiego o pilną interwencję i weryfikację planowanych działań, które mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa najmłodszych pacjentów.

Rzecznik zapytał także, czy na temat proponowanych zmian wyraził opinię wojewódzki lub krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii dziecięcej, a jeżeli tak, jaka była jej konkluzja, szczególnie w zakresie zabezpieczenia potrzeb chirurgii dziecięcej dla małoletnich pacjentów z terenu województwa mazowieckiego.

Źródło: www.brpd.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]