Za szczególnie niepokojące Rzecznik uznał przebywanie na oddziałach psychiatrycznych małoletnich pacjentów z zaburzeniami zachowania. „Powinni oni przebywać w placówkach dla dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji” – stwierdził Rzecznik.

Czytaj: Karta Praw Pacjenta-Dziecka: dla małych pacjentów, rodziców i lekarzy >>>

Rzecznik podkreślił, że odbył szereg spotkań z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, spotykał się z lekarzami pracującymi w placówkach psychiatrycznych i kierował do ministra zdrowia wystąpienia poświęcone tej tematyce. Przypomniał też, że w swoich wystąpieniach nie raz podnosił różne aspekty związane z poziomem jakości opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, między innymi  niedostatecznej liczby specjalistów z tej dziedziny, nierównomiernej sieci oddziałów psychiatrycznych dla dzieci, zbyt niskiej wyceny świadczeń, braku placówek psychiatrii środowiskowej i placówek leczenia odżywiania, zaburzeń seksualnych, potrzeby analizy zagadnienia prób samobójczych i samookaleczeń wśród młodzieży.

Czytaj: Rzecznik Praw Dziecka: świadczenia psychiatryczne są niedoszacowane >>>

Za niepokojący Rzecznik uznał fakt, że nie we wszystkich województwach został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Liczba spraw analizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka, w tym wyniki badań przeprowadzonych w szpitalu psychiatrycznym, wskazuje na zasadność dokonania kontroli we wszystkich oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. 

Rzecznik uznał także, że ocena skali i rodzaju nasilenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w Polsce powinna być w większym stopniu dokonywana na podstawie wyników badań epidemiologicznych. ”Ufam, iż dotychczasowe cząstkowe badania jakości opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży, prowadzone przez upoważnione instytucje, przy pomocy różnej metodologii, pozwolą na wypracowanie optymalnego modelu jej sprawowania” – napisał rzecznik w swoim wystąpieniu.

Pismo w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży Rzecznik Praw Dziecka skierował także do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej.