Jak czytamy w uzasadnieniu po ponad półtorarocznym okresie funkcjonowania ustawy refundacyjnej pojawiła się potrzebba zmian lub dopracowania niektórych jej zapisów.


Planowana nowelizacja ma na celu m.in.:

- dalsze zwiększanie dostępności leków

- umożliwienie skutecznego monitorowania dostępności leków

- ograniczenie zakresu wymaganych informacji we wnioskach o obniżenie urzędowej ceny zbytu

- wprowadzenie możliwość dokonywania zmian w decyzjach refundacyjnych na wniosek

- zmiana przepisów dotyczących opisów programów lekowych, tak aby umożliwić włączanie do nich nowych leków

Źródło: www.mz.gov.pl